Med oss kvalitetssäkrar och effektiviserar ni ert GDPR- och Dataskyddsarbete

Låt oss berätta hur

Verktyg och digitaliserad kompetens för ett korrekt dataskyddsarbete

Vi brinner för att göra regelefterlevnaden till en enkel och naturlig del av organisationers arbete. I takt med digitaliseringens framfart har fokus på den personliga integriteten ökat. Organisationer måste verka för att skydda och hantera känsliga uppgifter korrekt.

Vid ett lyckat dataskyddsarbete byggs inte bara förtroende, organisationen får även helt andra möjligheter att använda data som en konkurrensfördel. Med våra skalbara produkter säkrar och effektiviserar ni ert dataskyddsarbete i enlighet med GDPR & svensk kompletterande lagstiftning.

Lär dig mer om våra produkter Boka en fri konsultation

Privacy Expert
Privacy Evaluation
Privacy E-learning
Privacy Records