Hoppa till innehåll

Dataskydd kan vara enklare än du tror. Häng med!

Hur kan vi hjälpa er?

Jag
Hur kan Draftit Privacy hjälpa dig? Jag…SE

GDPR på ett enklare sätt

Många organisationer upplever att GDPR och att följa dataskyddslagstiftningen är något som ligger utanför deras eget kompetensområde. Det är där vi kommer in i bilden. Tillsammans med ett antal jurister och dataskyddsexperter har vi utvecklat en serie med webbaserade verktyg som guidar er genom processer, förbättrar era dataskyddsrutiner och hjälper er organisation att uppnå och upprätthålla regelefterlevnad. Se på oss som er guide i dataskyddsdjungeln.

Draftit-privacy-girl-looking-solution-compliance (1)

Privacy Program – Vår plan för GDPR

Var ska man börja någonstans? Hur vet man när man är klar? Vi har formulerat en plan – eller metodik om du så vill – för hur ni på ett snabbt och enkelt sätt gör GDPR till en del av ert företags DNA. Vår metod heter Privacy Program och den består av ett antal aktiviteter som ni ska gå igenom. Det börjar med ett projekt som sätter alla delar på plats, sedan har vi även en plan för hur den löpande förvaltningen blir effektiv och resurssnål. För varje del i Privacy Program har vi skapat verktyg som hjälper er att leva upp till GDPR, vare sig ni behöver gå igenom hela programmet eller bara vissa delar.

ETABLERA

Etablera en dataskyddsorganisation

Till att börja med behöver ni etablera ledning och styrning när det gäller dataskydd, genom att förankra arbetet hos ledningen och i organisationen. Ta fram en strategi med tydliga målsättningar, och bygg upp ett team där alla nödvändiga roller finns representerade.

Produkter

Vi har verktygen som hjälper er att komma igång med dataskyddsarbetet och snabbt få en överblick över vad som behöver göras.

Förstå reglerna utan att vara expert. Privacy Expert är en digital handbok som förklarar GDPR på ett enkelt sätt. Här finns också hjälpmedel såsom dokumentmallar, förklaringar av viktiga begrepp och en frågebank med svar på mängder av dataskyddsfrågor.

Läs mer om Privacy Expert.

Utbilda i dataskydd och informationssäkerhet. Privacy E-learning hjälper till att på ett effektivt sätt utbilda medarbetarna och kompetenssäkra organisationen genom digitala kurser. I vår utbildningsplattform finns möjlighet till administration och löpande uppföljning av era utbildningsinsatser.

Läs mer om Privacy E-learning.

INVENTERA
SKYDDA
INFÖR
SÄKRA

Med Draftit får jag bra stöd i vardagen, både genom text, support och exempel. Det finns en trygghet i att jag vet att vi får med alla delar som krävs för dataskyddsarbetet.

Ola Jonsson
Kvalitets- och dataskyddsansvarig på Gavlegårdarna

client logo