Dataskyddsombud – vem måste utse det?

Artikel 37 i GDPR beskriver vilka organisationer som måste utse ett dataskyddsombud innan den 25 maj när lagstiftningen träder i kraft. Dataskyddsombudet kommer att ha en betydande roll för verksamhetens dataskyddsarbete, och ska fungera som en länk mellan organisationen och Datainspektionen. Vi frågade Draftits dataskyddsexpert vad man bör tänka på när man ska anställa ett dataskyddsombud (DPO) o...

Regeringen presenterar förslag till den nya dataskyddslagen

Nu har Regeringens förslag till ny dataskyddslag presenterats – se pressmeddelande publicerat den 21 december 2017 här. Den nya svenska dataskyddslagen föreslås träda ikraft samtidigt med dataskyddsförordningen den 25 maj 2018 och förtydligar hur förordningens bestämmelser ska tillämpas i Sverige. Förslaget till dataskyddslag innehåller även kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordn...

Datainspektionen blir Integritetskyddsmyndigheten

Under 2018 får Datainspektionen 30 miljoner kronor för att stärka sitt arbete med EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Pengarna ska användas för att vidareutveckla myndighetens arbete, hanteringen av lagstiftningen och informationsspridning om den nya lagstiftningen som träder i kraft den 25 maj 2018. Anledningen till förändringen beskrivs i ett pressmeddelande från Regeringen. Sverige ska kunna ha...

Vad ska en dataskyddspolicy innehålla? Pelle Nilsson från 24Solutions ger oss svar

Pelle Nilsson är CIO på 24Solutions, ett företag som är specialister inom säkerhet, hög tillgänglighet och compliance inom IT-säkerhet. Under Expo Dataskydd pratade Pelle om Dataskydds- och informationssäkerhetspolicyer, och då med fokus på ISO 27000. Dataskyddsförordningen ligger på allas läppar, men hur närbesläktat är det med den typ av policy som alla organisationer sitter på? De är faktiskt g...