Hoppa till innehåll

Webbverktyg som gör GDPR enklare.

Vi underlättar ditt arbete med att följa lagen, oavsett vilken roll du har i processen. Boka en demo så får du veta hur vi hjälper dig.

Vad kan vi bidra med?

Letar ni efter ett verktyg där ni kan skapa er registerförteckning? Behöver ni hjälp med att utföra korrekta konsekvensbedömningar? Kanske vill ni bara få bättre förståelse för lagstiftningen eller säkerställa att alla anställda har fått utbildning i dataskydd?

Våra verktyg kan hjälpa er med allt detta och mer därtill. Vi kan dessutom bistå med att löpande utvärdera hur väl ni följer lagstiftningen . Använd flikarna nedan för att hitta din roll i processen och få reda på mer om hur våra verktyg kan minska GDPR-stressen för dig och din organisation.

Draftit-privacy-computer-man-DPIA-GDPR

Vi blir ditt bollplank i dataskyddsfrågor

Vi tror att du som är dataskyddsombud kommer att uppskatta våra verktyg. Ingen vill behöva traggla sig igenom en massa lagtext varje gång det dyker upp en fråga, och därför har vi tagit fram Privacy Expert – en oumbärlig, interaktiv handbok. Vi har skapat Privacy Evaluation för att du ska kunna få en överblick över hur din organisation ligger till och om ni följer lagstiftningen samt på ett enkelt sätt kunna skapa och ta ut rapporter. Och eftersom GDPR ställer krav på att dataskyddsombudet ska utbilda övriga i organisationen så har vi gjort livet lättare för dig med vårt verktyg Privacy E-learning, som har en administratörsfunktion där du enkelt kan bjuda in deltagare och övervaka deras aktivitet. Är du stressad över när och hur en konsekvensbedömning ska utföras? Ingen fara, vi kan hjälpa till även där. Läs mer »

Det har aldrig varit lättare att protokollföra behandlingar eller utbilda anställda. Produkterna hjälper mig att strukturera och dokumentera mitt arbete med dataskydd vilket underlättar min vardag. Det känns tryggt att på ett enkelt sätt kunna skapa rapporter och underlag vilket snabbt ger en överblick över vårt GDPR-arbete som ska presenteras för vår ledning.

Erica Forsmark, DPO
Atvexa

Kom igång med GDPR – och få med dig din personal

Personalavdelningar hanterar känsliga personuppgifter och stora mängder personuppgifter varje dag. Därför innebär dataskyddsförordningen en hel del nya skyldigheter för dig som arbetar med HR. I alla processer, från att eventuellt anställa ett dataskyddsombud till att kartlägga hur personuppgifter behandlas till att se till att alla anställda får grundläggande utbildning om dataskydd – det hjälper att ha en handbok som förklarar lagen på ett enkelt sätt och ger konkret stöd i det dagliga arbetet. Med Privacy Expert sparar du tid tack vare mallar, checklistor och värdefulla tips. Privacy E-Learning gör samtidigt dataskyddsutbildning till nånting roligt och lättsamt. Läs mer »

Draftit Privacy sparar mig dyrbar tid eftersom jag enkelt kan delegera uppgifter utan att mista den övergripande kontrollen över vårt dataskyddsarbete. Alla kan vara med och bidra i arbetet utan att vara experter tack vare alla enkla förklaringar och verktyg. Detta har starkt bidragit till en ökad kunskapsnivå i vår organisation.

Catherine Borgkvist, HR Manager
Inyett

Web-based and compatible solutions

Om du är den som ansvarar för säkerheten för personuppgifter i förhållande till GDPR, så kan vår webbaserade applikation Privacy Records vara något för dig. Privacy Records är uppbyggd för att leda dig genom processen att skapa och upprätthålla en registerförteckning. I Privacy Records har vi ställt alla de viktiga, juridiska frågorna. Resultatet när ni besvarar dem blir en välstrukturerad digital förteckning över alla organisationens personuppgiftsbehandlingar. Ni kan sedan använda verktyget för löpande övervakning och uppföljning samt för att skapa rapporter och exportera information. Om ditt företag har ett LMS så kan det också vara bra att veta att våra kurser finns i SCORM-format och fungerar med de flesta system. Läs mer »

Verktygen är lätta och kostnadseffektiva att använda samt underlättar samarbete i vår organisation. Skulle vi bli föremål för granskning känner vi oss trygga med att kunna uppvisa ett väl genomarbetat dataskyddsarbete.

Thomas Torjusen Media and IT Manager
Norsk Toppfotball

Verktyg som hjälper era kunder fixa GDPR-arbetet

Med våra webbaserade verktyg till hands kan du med lätthet guida dina kunder rätt i riktning mot att följa GDPR. Inventera deras personuppgiftsbehandlingar med Privacy Records och använd Privacy Evaluation för att utvärdera deras GDPR-status. Utbilda med E-learning för att säkra intern kompetens och använd Privacy DPIA för att utföra och dokumentera konsekvensbedömningar. En del byråer och konsulter tycker att våra verktyg är så användbara att de har valt att bli våra samarbetspartners. Läs mer »

Vi blev positivt överraskade av hur lätt det var att skapa översikt över behandlingar i våra system, processer och enheter där vi hanterar personuppgifter.

Jan Häggkvist, Consultant
Din Bil

Privacy Program – Vår plan för GDPR

Var ska man börja någonstans? Hur vet man när man är klar? Vi har formulerat en plan – eller metodik om du så vill – för hur ni på ett snabbt och enkelt sätt gör GDPR till en del av ert företags DNA. Vår metod heter Privacy Program och den består av ett antal aktiviteter som ni ska gå igenom. Det börjar med ett projekt som sätter alla delar på plats, sedan har vi även en plan för hur den löpande förvaltningen blir effektiv och resurssnål. För varje del i Privacy Program har vi skapat verktyg som hjälper er att leva upp till GDPR, vare sig ni behöver gå igenom hela programmet eller bara vissa delar.

ETABLERA

Etablera en dataskyddsorganisation

Till att börja med behöver ni etablera ledning och styrning när det gäller dataskydd, genom att förankra arbetet hos ledningen och i organisationen. Ta fram en strategi med tydliga målsättningar, och bygg upp ett team där alla nödvändiga roller finns representerade.

Produkter

Vi har verktygen som hjälper er att komma igång med dataskyddsarbetet och snabbt få en överblick över vad som behöver göras.

Förstå reglerna utan att vara expert. Privacy Expert är en digital handbok som förklarar GDPR på ett enkelt sätt. Här finns också hjälpmedel såsom dokumentmallar, förklaringar av viktiga begrepp och en frågebank med svar på mängder av dataskyddsfrågor.

Läs mer om Privacy Expert.

Utbilda i dataskydd och informationssäkerhet. Privacy E-learning hjälper till att på ett effektivt sätt utbilda medarbetarna och kompetenssäkra organisationen genom digitala kurser. I vår utbildningsplattform finns möjlighet till administration och löpande uppföljning av era utbildningsinsatser.

Läs mer om Privacy E-learning.

INVENTERA
SKYDDA
INFÖR
SÄKRA

SLIPP GDPR-STRESSEN MED VÅRA VERKTYG.