Webbverktyg som gör GDPR enklare.

Vi underlättar ditt arbete med att följa lagen, oavsett vilken roll du har i processen. Boka en demo så får du veta hur vi hjälper dig.

Vad kan vi bidra med?

Letar ni efter ett program där ni kan skapa er registerförteckning? Behöver ni hjälp med att utföra korrekta konsekvensbedömningar? Kanske vill ni bara få bättre förståelse för lagstiftningen eller säkerställa att alla anställda har fått utbildning i dataskydd?

Våra verktyg kan hjälpa er med allt detta och mer därtill. Vi kan dessutom bistå med att löpande utvärdera hur väl ni följer lagstiftningen . Använd flikarna nedan för att hitta din roll i processen och få reda på mer om hur våra verktyg kan minska GDPR-stressen för dig och din organisation.

Draftit-privacy-computer-man-DPIA-GDPR

Vi blir ditt bollplank i dataskyddsfrågor

Vi tror att du som är dataskyddsombud kommer att uppskatta våra verktyg. Ingen vill behöva traggla sig igenom en massa lagtext varje gång det dyker upp en fråga, och därför har vi tagit fram Privacy Expert – en oumbärlig, interaktiv handbok. Vi har skapat Privacy Evaluation för att du ska kunna få en överblick över hur din organisation ligger till och om ni följer lagstiftningen samt på ett enkelt sätt kunna skapa och ta ut rapporter. Och eftersom GDPR ställer krav på att dataskyddsombudet ska utbilda övriga i organisationen så har vi gjort livet lättare för dig med vårt verktyg Privacy E-learning, som har en administratörsfunktion där du enkelt kan bjuda in deltagare och övervaka deras aktivitet. Är du stressad över när och hur en konsekvensbedömning ska utföras? Ingen fara, vi kan hjälpa till även där. Läs mer »

Det har aldrig varit lättare att protokollföra behandlingar eller utbilda anställda. Produkterna hjälper mig att strukturera och dokumentera mitt arbete med dataskydd vilket underlättar min vardag. Det känns tryggt att på ett enkelt sätt kunna skapa rapporter och underlag vilket snabbt ger en överblick över vårt GDPR-arbete som ska presenteras för vår ledning.

Erica Forsmark, DPO
Atvexa

Kom igång med GDPR – och få med dig din personal

Personalavdelningar hanterar känsliga personuppgifter och stora mängder personuppgifter varje dag. Därför innebär dataskyddsförordningen en hel del nya skyldigheter för dig som arbetar med HR. I alla processer, från att eventuellt anställa ett dataskyddsombud till att kartlägga hur personuppgifter behandlas till att se till att alla anställda får grundläggande utbildning om dataskydd – det hjälper att ha en handbok som förklarar lagen på ett enkelt sätt och ger konkret stöd i det dagliga arbetet. Med Privacy Expert sparar du tid tack vare mallar, checklistor och värdefulla tips. Privacy E-Learning gör samtidigt dataskyddsutbildning till nånting roligt och lättsamt. Läs mer »

Draftit Privacy sparar mig dyrbar tid eftersom jag enkelt kan delegera uppgifter utan att mista den övergripande kontrollen över vårt dataskyddsarbete. Alla kan vara med och bidra i arbetet utan att vara experter tack vare alla enkla förklaringar och verktyg. Detta har starkt bidragit till en ökad kunskapsnivå i vår organisation.

Catherine Borgkvist, HR Manager
Inyett

Web-based and compatible solutions

Om du är den som ansvarar för säkerheten för personuppgifter i förhållande till GDPR, så kan vår webbaserade applikation Privacy Records vara något för dig. Privacy Records är uppbyggd för att leda dig genom processen att skapa och upprätthålla en registerförteckning. I Privacy Records har vi ställt alla de viktiga, juridiska frågorna. Resultatet när ni besvarar dem blir en välstrukturerad digital förteckning över alla organisationens personuppgiftsbehandlingar. Ni kan sedan använda verktyget för löpande övervakning och uppföljning samt för att skapa rapporter och exportera information. Om ditt företag har ett LMS så kan det också vara bra att veta att våra kurser finns i SCORM-format och fungerar med de flesta system. Läs mer »

Verktygen är lätta och kostnadseffektiva att använda samt underlättar samarbete i vår organisation. Skulle vi bli föremål för granskning känner vi oss trygga med att kunna uppvisa ett väl genomarbetat dataskyddsarbete.

Thomas Torjusen Media and IT Manager
Norsk Toppfotball

Verktyg som hjälper era kunder fixa GDPR-arbetet

Med våra webbaserade verktyg till hands kan du med lätthet guida dina kunder rätt i riktning mot att följa GDPR. Inventera deras personuppgiftsbehandlingar med Privacy Records och använd Privacy Evaluation för att utvärdera deras GDPR-status. Utbilda med E-learning för att säkra intern kompetens och använd Privacy DPIA för att utföra och dokumentera konsekvensbedömningar. En del byråer och konsulter tycker att våra verktyg är så användbara att de har valt att bli våra samarbetspartners. Läs mer »

Vi blev positivt överraskade av hur lätt det var att skapa översikt över behandlingar i våra system, processer och enheter där vi hanterar personuppgifter.

Jan Häggkvist, Consultant
Din Bil

Var står ni på vägen mot ett fullgott dataskyddsarbete?

Steg 1 - Etablera

Till att börja med behöver ni etablera ledning och styrning när det gäller dataskydd genom att ta fram en strategi, bygga upp ett team och sprida medvetenhet och kunskap. Bestäm er för att göra dataskyddsarbetet till en integrerad del i organisationens verksamhetskultur. Att uppfylla kraven i GDPR är inte en engångsinsats, utan en pågående process som kräver samordning, fokus och att man upprätthåller arbetet över tid med stöd från högsta organisationsnivå.

Läs mer »

Privacy Evaluation

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

Steg 2 - Inventera

Gör en inventering av var, varför och hur personuppgifter förekommer i er organisation. Kartlägg roller och ansvarsfördelning, personuppgiftsbehandlingar och dokument. Sammanställ informationen i en registerförteckning. Inventeringen är till stor hjälp när det kommer till att utvärdera organisationens nuläge och utföra en gap-analys.

Läs mer »

PRIVACY RECORDS

Kartlägg, beskriv och övervaka alla era personuppgiftsbehandlingar med hjälp av verktyget Privacy Records.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

Steg 3 - Skydda

Alla som behandlar personuppgifter måste värna om de registrerade personernas integritet. Se till att ni har en rättslig grund för varje behandling och att organisationen klarar att möta de registrerades rättigheter samt lämnar tillräckligt med information.

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Det är ett jättebra sätt att se till så att er styrelse eller högsta ledning får hela bilden klar för sig.

Steg 4 - Implementera

Varje organisation ska kunna bevisa att de gör vad som krävs för att faktiskt leva upp till lagstiftningen i praktiken. Implementera därför policyer och rutiner, biträdesavtal och informationstexter om hur ni behandlar personuppgifter. Slutligen, genomför och dokumentera konsekvensbedömningar (DPIA) om det behövs.

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY DPIA

Vårt verktyg Privacy DPIA hjälper till att avgöra om er organisation behöver utföra en konsekvensbedömning (DPIA), och hjälper till att genomföra processen när det behövs liksom att dokumentera resultaten.

Steg 5 - Säkra

Både personuppgiftsansvariga och biträden är skyldiga att säkerställa att all behandling av personuppgifter är säker för att förhindra oönskad åtkomst, förändringar eller förlust av data. Sådan säkerhet kan uppnås genom tekniska och organisatoriska åtgärder, genom inbyggt dataskydd och dataskydd som standard samt genom bra incidenthantering. Det är den totala risken med behandlingen som avgör vilka åtgärder som krävs.  

Läs mer »

PRIVACY EXPERT

Låt vår webbaserade handbok med interaktiv juridisk vägledning, dokumentmallar och frågebank guida dig mot att följa GDPR.

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

Steg 6 - Förvalta

Det är mycket viktigt att ni kan övervaka er organisations dataskyddarbete. GDPR lägger stor vikt vid att ni inte bara ska följa lagstiftningen, utan också kunna bevisa att ni gör det. Ta fram rutiner för att övervaka arbetet genom revision och internkontroll. Gör avstämningar och följ upp interna riktlinjer och rutiner så att de kan förbättras. Se till att kunna leva upp till ansvarsskyldigheten och visa hur ni tar hänsyn till dataskyddsprinciperna.

Läs mer »

PRIVACY E-LEARNING

Använd Privacy E-learning för att säkerställa att alla i er organisation har en grundläggande förståelse för personuppgiftshantering och kraven i GDPR.

PRIVACY EVALUATION

Använd detta webbaserade verktyg för att utvärdera er GDPR-status, för att sedan få anpassade åtgärdsförslag och vägledning. Detta skapar transparens och hjälper arbetsgruppen, styrelse eller högsta ledning att få hela bilden klar för sig.

SLIPP GDPR-STRESSEN MED VÅRA VERKTYG.