Hoppa till innehåll

Information du kan ta med dig.

Våra faktablad och övriga publikationer har tagits fram av ämnesexperter och ger dig ledning i dataskyddsfrågor så att du kan bistå din organisation med viktig information – och ge er en konkurrensfördel. 

Vad vill du lära dig mer om?

2
FAKTABLAD
Varför är systematiskt dataskyddsarbete viktigt?

Varför är systematiskt dataskyddsarbete viktigt?

Systematiskt dataskyddsarbete (SDA) en kontinuerlig process utvecklad av Draftit, som består av fyra centrala och återkommande aktiviteter.

FAKTABLAD

Varför är systematiskt dataskyddsarbete viktigt?

För att lyckas med det praktiska arbetet med dataskyddsfrågor räcker det inte att kunna manövrera rätt i den snåriga juridiken. Det krävs också en bra plan. Systematiskt dataskyddsarbete (SDA) en kontinuerlig process utvecklad av Draftit som består av fyra centrala och återkommande aktiviteter:
 • Granska verksamhetens efterlevnad av GDPR.
 • Gör en riskanalys baserat på granskningen.
 • Utför åtgärder som minskar riskerna.
 • Kontrollera och justera åtgärder för önskad effekt.
Hur kommer ni igång? Ladda ner faktabladet för att läsa mer om vår metod för lyckas.

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

  Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
2
FAKTABLAD
Överföring till tredjeland

Överföring till tredjeland

Med Schrems II-domen blev det tydligt att reglerna för överföring till tredjeland kräver åtgärder hos många verksamheter. Helt plötsligt blir hantering utanför EU ett osäkert kort, och därför blir det extra viktigt att veta vad GDPR och andra dataskyddsregler säger i dessa situationer.

FAKTABLAD

Överföring till tredjeland

Med Schrems II-domen blev det tydligt att reglerna för överföring till tredjeland kräver åtgärder hos många verksamheter. Helt plötsligt blir hantering utanför EU ett osäkert kort, och därför blir det extra viktigt att veta vad GDPR och andra dataskyddsregler säger i dessa situationer. Denna utmaning ska vi försöka reda ut och förtydliga i detta faktablad om just tredjelandsöverföring, där du bland annat får svar på:
 • Vad räknas som tredjeland?
 • Hur kan en överföring göras laglig?
 • Vad gäller egentligen för överföringar till USA?

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

  Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
2
Webbinarium
Demo av Privacy Expert

Demo av Privacy Expert

Privacy Expert är en digital handbok som förklarar GDPR på ett enkelt sätt och hjälper till att tolka och förstå dataskyddslagstiftningen i praktiken. Verktyget finns i tre utföranden – Bas, Standard och Premium för att varje organisation har olika behov. I webbinariet går vi bland annat igenom den juridiska handboken, frågebanken, funktionen fråga jurist samt…

Webbinarium

Demo av Privacy Expert

Privacy Expert är en digital handbok som förklarar GDPR på ett enkelt sätt och hjälper till att tolka och förstå dataskyddslagstiftningen i praktiken. Verktyget finns i tre utföranden – Bas, Standard och Premium för att varje organisation har olika behov. I webbinariet går vi bland annat igenom den juridiska handboken, frågebanken, funktionen fråga jurist samt nyhetsflödet.

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

  Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
2
FAKTABLAD
8 frågor om GDPR du måste veta svaret på

8 frågor om GDPR du måste veta svaret på

Du är säkert trött på att höra om GDPR vid det här laget, men det är fortsatt viktigt att jobba med och följa dataskyddsförordningen för att undvika sanktionsavgifter. Lever er organisation upp till standarden när det kommer till dataskydd och kan du svara på följande frågor?

FAKTABLAD

8 frågor om GDPR du måste veta svaret på

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft i EU. Denna händelse fick många organisationer att fundera över hur de hanterar och skyddar personuppgifter. Du är säkert trött på att höra om GDPR vid det här laget, men det är fortsatt viktigt att jobba med och följa dataskyddsförordningen för att undvika sanktionsavgifter. Lever er organisation upp till standarden när det kommer till dataskydd och kan du svara på följande frågor? - När gäller dataskyddsförordningen? - Vad räknas som känsliga personuppgifter? - Hur länge får vi spara personuppgifter? Om inte har vi tagit fram ett faktablad som ger dig svaren du behöver veta.

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

  Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
2
FAKTABLAD
DPIA: Utvärdera risker med konsekvensbedömningar

DPIA: Utvärdera risker med konsekvensbedömningar

Ta kontroll redan idag och få svar på: När måste en DPIA genomföras? Vad måste en DPIA innehålla? Hur kan konsekvensbedömningar avseende dataskydd integreras i organisationens utvecklingsarbete?

FAKTABLAD

DPIA: Utvärdera risker med konsekvensbedömningar

Hur behandlar ni personuppgifter? Finns det någon risk att de registrerade personernas integritet kränks? Ibland räcker det att göra en enklare riskanalys, men i många fall behövs en så kallad konsekvensbedömning avseende dataskydd, ofta kallat en DPIA – Data Protection Impact Assessment. Ta kontroll redan idag och få svar på:
 • När måste en DPIA genomföras?
 • Vad måste en DPIA innehålla?
 • Hur kan konsekvensbedömningar integreras i organisationens utvecklingsarbete?
 • Vem gör vad i arbetsprocessen?
Fyll i formuläret för hämta faktabladet.

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

  Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
2
FAKTABLAD
När behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal?

När behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal?

När krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal? Detta faktablad behandlar personuppgiftsbiträdets roll och hur den personuppgiftsansvariga organisationen kan tänka gällande avtal och samarbeten med tredje part.

FAKTABLAD

När behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal?

När krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal? Detta faktablad behandlar personuppgiftsbiträdets roll och hur den personuppgiftsansvariga organisationen kan tänka gällande avtal och samarbeten med tredje part. Du får bland annat svar på:  
 • Vilket rättsligt ansvar har personuppgiftsbiträdet?
 • Vilka skyldigheter har personuppgiftsbiträdet?
 • Vad ska personuppgiftsbiträdesavtalet innehålla?

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

  Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
2
FAKTABLAD
Så hanterar du personuppgiftsincidenter

Så hanterar du personuppgiftsincidenter

Organisationer är enligt GDPR skyldiga att ha nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda misstänkta incidenter. Med detta faktablad hoppas vi ge dig en bättre insikt i hur du ska handskas med personuppgiftsincidenter på din arbetsplats.

FAKTABLAD

Så hanterar du personuppgiftsincidenter

Organisationer är enligt GDPR skyldiga att ha nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda misstänkta incidenter. Vissa incidenter måste anmälas till Datainspektionen, medan det i andra fall räcker med att utreda och dokumentera internt vad som hänt. Med detta faktablad hoppas vi ge dig en bättre insikt i hur du ska handskas med personuppgiftsincidenter på din arbetsplats.

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

  Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
2
FAKTABLAD
Vad gör ett Dataskyddsombud?

Vad gör ett Dataskyddsombud?

Ta reda på om och när ni behöver ett dataskyddsombud, vem som kan agera ombud och hur rollen kan bidra till att säkerställa GDPR-compliance.

FAKTABLAD

Vad gör ett Dataskyddsombud?

Många företag och offentliga myndigheter måste utse ett dataskyddsombud enligt GDPR. Men vilka typer av företag har en laglig skyldighet att utse en DPO? Och vilka är egentligen ombudets uppgifter? Vem skulle passa som DPO för er organisation? I det här faktabladet finns svar på dessa frågor och många fler. Läs igenom inför nästa ledningsgruppsmöte och dela kunskap med din organisation!

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

  Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
2
FAKTABLAD
Skapa och förvalta er registerförteckning på rätt sätt!

Skapa och förvalta er registerförteckning på rätt sätt!

Få klarhet i vilka organisationer som genom GDPR behöver upprätta en registerförteckning, vad den ska innehålla och hur man håller den uppdaterad över tid.

FAKTABLAD

Skapa och förvalta er registerförteckning på rätt sätt!

Hanterar din organisation personuppgifter? Förmodligen gör ni det, och enligt artikel 30 GDPR måste alla behandlingar dokumenteras i en registerförteckning. I små organisationer kan man ibland klara sig med ett enklare dokument, men sådana lösningar är både tidskrävande och riskfyllda, i synnerhet för större och mer komplexa organisationer. Många tycker det är svårt att veta vilken typ av information som ska vara med i registret över behandlingar. Fyll i formuläret för att hämta faktabladet direkt.

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

  Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden