Hoppa till innehåll

Information du kan ta med dig.

Våra faktablad och övriga publikationer har tagits fram av ämnesexperter och ger dig ledning i dataskyddsfrågor så att du kan bistå din organisation med viktig information – och ge er en konkurrensfördel. 

Vad vill du veta mer om?

Filter:

Whitepaper
Så hanterar du personuppgiftsincidenter

Så hanterar du personuppgiftsincidenter

Organisationer är enligt GDPR skyldiga att ha nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda misstänkta incidenter. Med detta faktablad hoppas vi ge dig en bättre insikt i hur du ska handskas med personuppgiftsincidenter på din arbetsplats.

Whitepaper

Så hanterar du personuppgiftsincidenter

Organisationer är enligt GDPR skyldiga att ha nödvändiga rutiner för att upptäcka och utreda misstänkta incidenter. Vissa incidenter måste anmälas till Datainspektionen, medan det i andra fall räcker med att utreda och dokumentera internt vad som hänt. Med detta faktablad hoppas vi ge dig en bättre insikt i hur du ska handskas med personuppgiftsincidenter på din arbetsplats.

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

    Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
Whitepaper
Vad gör ett Dataskyddsombud?

Vad gör ett Dataskyddsombud?

Ta reda på om och när ni behöver ett dataskyddsombud, vem som kan agera ombud och hur rollen kan bidra till att säkerställa GDPR-compliance.

Whitepaper

Vad gör ett Dataskyddsombud?

Många företag och offentliga myndigheter måste utse ett dataskyddsombud enligt GDPR. Men vilka typer av företag har en laglig skyldighet att utse en DPO? Och vilka är egentligen ombudets uppgifter? Vem skulle passa som DPO för er organisation? I det här faktabladet finns svar på dessa frågor och många fler. Läs igenom inför nästa ledningsgruppsmöte och dela kunskap med din organisation!

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

    Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?
Whitepaper
Vem behöver en registerförteckning?

Vem behöver en registerförteckning?

Få klarhet i vilka organisationer som måste ha en registerförteckning, hur man skapar och upprätthåller en och vad den ska innehålla.

Whitepaper

Vem behöver en registerförteckning?

De företag och organisationer som beslutar om ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter, så kallat personuppgiftsansvariga organisationer, är skyldiga att föra ett register över sina behandlingar enligt artikel 30 GDPR. Detta är inte helt enkelt, så vi bestämde oss för att ge några råd kring vad det faktiskt innebär att upprätta en registerförteckning. Läs vårt faktablad så blir det rätt från början!

Fyll i formuläret så skickas faktabladet till dig gratis.

    Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?