Att utse ett dataskyddsombud

Idag bedrivs dataskyddsarbete utifrån PuL. Nu är det dags att anpassa processen till den nya dataskyddsförordningen som ska börja tillämpas den 25 maj 2018. Många organisationer kommer behöva utse ett dataskyddsombud, och många har anledning att göra det även om det inte är ett krav.

Sammanställningen beskriver dataskyddsombudets roll i organisationen, vad ni som organisation ska tänka på när ni utser ett dataskyddsombud, samt dataskyddsombudets roll i relation till den övriga organisationen och de personuppgifter som hanteras.

  • Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?

  • Så hanterar vi dina personuppgifter