Hantera data enligt reglerna för GDPR

Närmast alla organisationer omfattas av GDPR. Om din organisation planerar att arbeta med dataskydd, ska ni också genomföra en DPIA. Begreppet står för Data Protection Impact Assessment, vilket kan översättas med konsekvensbedömning avseende dataskydd. Det är en viktig del i dataskyddsarbetet då den identifierar eventuella risker i datahanteringen idag och inför framtiden.

Du får veta mer om:

  • När en DPIA måste genomföras.
  • Vem som gör vad i arbetsprocessen.
  • Hur DPIA kan integreras i organisationens utvecklingsarbete.
  • Vad en DPIA måste innehålla.

Skillnaden mellan PIA och DPIA?

Begreppen inom lagstiftningen för GDPR är nya och många. PIA, Privacy Impact Assessment, är i princip samma sak som DPIA, Data Protection Impact Assessment. Privacy är ett större och mer förankrat område, särskilt i ett utomeuropeiskt perspektiv. Utvecklingen inom Europa kommer däremot ske inom Data Protection.

  • Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?

  • Läs mer om vår privacy policy