Att dokumentera behandlingen av personuppgifter

Att skapa en översikt över vilka behandlignar av personuppgifter som finns i organsiationen utgör basen i arbetet med att uppfylla GDPR. Organisationer är enligt artikel 30 i GDPR skyldiga att systematiskt dokumentera sina behandlingar av personuppgifter. Detta görs genom en så kallad registerförteckning, vilket förenklat är en dokumentation över de register som ni för.

Denna guide från Draftit beskriver syftet med en registerförteckning, vem som ska föra den och vad den ska innehålla.

  • Vill du få vårt populära nyhetsbrev fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar?

  • Så hanterar vi dina personuppgifter