Med passion för regelefterlevnad

Evolutionen inom personlig integritet

Vi är idag betydligt mer digitala i allt vi gör. Och vi är mästare på att samla på oss personuppgifter genom interaktioner med vår omvärld. All denna data kan innebära ett stort värde för organisationer, om den hanteras rätt. Felaktigt hanterad så väntar höga bötesbelopp och skada på varumärket. Ju mer insatt du är i hur data ska hanteras, desto större möjligheter har du att dra nytta av den och skapa konkurrensfördelar.

Vi vill hjälpa er att hantera personuppgifter på ett korrekt och optimalt sätt. Det gör vi genom att förse er med digitaliserad kompetens och arbetssätt i form av våra skalbara produkter och verktyg. Ditt arbete effektiviseras och du kan säkerställa er regelefterlevnad.

Vitruvin man 2

HR & Ledarskap
Lön & Skatt
Skola & Social
Privacy

Draftit Privacy ingår i en stor familj

Visste du att bolaget Draftit Privacy är ett av flera bolag i Draftit-koncernen? Våra systerbolag är precis som oss specialiserade på regelefterlevnad, fast inom andra juridiska områden. Draftit finns verksamt inom affärsområdena Privacy, HR & Ledarskap, Lön & Skatt, samt Skola & Social. Klicka på en ikon för att besöka deras webbplats.

Jobba på Draftit Privacy?

Våra lediga tjänster utannonseras på vår jobbsida på LinkedIn.

Gå till vår karriärssida