Hoppa till innehåll

Användarvänliga webbverktyg som gör det enklare att följa GDPR

EU parliament_omgj

Om ni vill göra rätt, ta hjälp av nån som vet vad som gäller!

Att samla in personuppgifter är praktiskt taget ett krav för att kunna göra affärer eller driva en verksamhet idag. Men det finns en risk att enskilda personers rättigheter förbises eller kränks på vägen, och därför finns EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som styr hur företag och organisationer får behandla personuppgifter inom EU. En organisation som inte följer lagstiftningen eller upprätthåller ett gott skydd för den personliga integriteten riskerar att drabbas både av omfattande ekonomiska sanktioner och ett skadat anseende.

Hos Draftit Privacy är det vår ambition att se till att organisationer har tillräcklig information om lagstiftningen. Ju mer insatta ni är i hur personuppgifter kan behandlas, desto mer värdefulla blir dessa uppgifter och desto lättare blir det för er att dra nytta av informationen och skapa konkurrensfördelar.

Alla applikationer i vår produktportfölj är utformade för att hjälpa dig och din organisation att förbättra ert dataskyddsarbete, så att ni kan uppnå och upprätthålla regelefterlevnad med GDPR.

video

Del i en företagsfamilj

Draftit Privacy är ett av fyra bolag i en familj av legal tech-bolag. Våra systerbolag är precis som vi specialiserade på regelefterlevnad, fast inom andra juridiska områden. Vid sidan av våra dataskyddsprodukter erbjuder Draftit verktyg och lösningar inom områdena HR & Ledarskap, Lön & Skatt samt Skolledning.

Vårt moderbolag sprang ur en önskan att göra kunskap om lagstiftning och IT tillgänglig för en bredare publik och hjälpa organisationer att fatta rätt beslut. Redan från början ville vi skapa en känsla hos våra kunder av att ha en expert i rummet intill. Draftit började som en onlineportal för juridisk rådgivning år 2003, och kort därefter lanserades Draftit HR. Under de kommande tio åren öppnade bolaget kontor över hela Norden. Vi har hela tiden lutat oss mot expertkunskapen hos några av de bästa juristerna vi kunnat hitta på respektive specialistområde. Vi lanserar aldrig en produkt eller tjänst utan att en expert har granskat innehållet. Tack vare denna framgångsrika strategi har vi nu 80 000 användare.

Draftit Privacy växer snabbt just nu. Vi bedriver verksamhet både i Norge och Sverige samt från ett nyöppnat kontor i London.

Draftit-privacy-SchoolManagement-Privacy_Salariesandtaxation_hr_Leadership_2
cooperate

Jobba hos oss

Draftit har idag mer än 50 anställda, och alla bidrar till att säkerställa att våra kunder får den allra bästa upplevelsen och kan ligga steget före. När vi expanderar beror det alltid på att vi vill kunna fortsätta möta marknadens och våra kunders förväntningar. Vill du jobba hos ett företag i ständig förändring, på en arbetsplats där du hela tiden växer och lär dig något nytt? Skicka in din ansökan på en gång.

Hitta lediga tjänster via vår jobbsida på LinkedIn.

Privacy Program – Vår plan för GDPR

Var ska man börja någonstans? Hur vet man när man är klar? Vi har formulerat en plan – eller metodik om du så vill – för hur ni på ett snabbt och enkelt sätt gör GDPR till en del av ert företags DNA. Vår metod heter Privacy Program och den består av ett antal aktiviteter som ni ska gå igenom. Det börjar med ett projekt som sätter alla delar på plats, sedan har vi även en plan för hur den löpande förvaltningen blir effektiv och resurssnål. För varje del i Privacy Program har vi skapat verktyg som hjälper er att leva upp till GDPR, vare sig ni behöver gå igenom hela programmet eller bara vissa delar.

ETABLERA

Etablera en dataskyddsorganisation

Till att börja med behöver ni etablera ledning och styrning när det gäller dataskydd, genom att förankra arbetet hos ledningen och i organisationen. Ta fram en strategi med tydliga målsättningar, och bygg upp ett team där alla nödvändiga roller finns representerade.

Produkter

Vi har verktygen som hjälper er att komma igång med dataskyddsarbetet och snabbt få en överblick över vad som behöver göras.

Förstå reglerna utan att vara expert. Privacy Expert är en digital handbok som förklarar GDPR på ett enkelt sätt. Här finns också hjälpmedel såsom dokumentmallar, förklaringar av viktiga begrepp och en frågebank med svar på mängder av dataskyddsfrågor.

Läs mer om Privacy Expert.

Utbilda i dataskydd och informationssäkerhet. Privacy E-learning hjälper till att på ett effektivt sätt utbilda medarbetarna och kompetenssäkra organisationen genom digitala kurser. I vår utbildningsplattform finns möjlighet till administration och löpande uppföljning av era utbildningsinsatser.

Läs mer om Privacy E-learning.

INVENTERA
SKYDDA
INFÖR
SÄKRA