Hoppa till innehåll

Privacy E-learning - Här är hela vårt kursutbud

Att medarbetarna får bra utbildning är avgörande för att säkerställa ett gott dataskydd oavsett bransch och organisation. Draftit Privacy erbjuder grundkurser och fördjupningskurser för både privat och offentlig verksamhet.

Dataskydd – Grundkurs

Draftit Privacys grundkurs i dataskydd ger den grundläggande kunskap som de flesta behöver ha inom dataskydd. Vad är GDPR och vad är egentligen en personuppgift? Vilka grundläggande principer måste alla som hanterar personuppgifter ta hänsyn till? Vad har de registrerade personerna för rättigheter? Hur ska man tänka kring e-post och fritextfält? Och vad kan gå fel när vi hanterar personuppgifter?

Boka demo

Dataskydd – Fördjupning

Fördjupningskursen i dataskydd består av åtta olika moduler som kan genomföras vid olika tillfällen eller direkt efter varandra beroende på vad som passar kursdeltagaren bäst. Alla moduler fokuserar på centrala delar av dataskyddslagstiftningen, till exempel ansvarsfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och biträde, rättslig grund, informationsåtgärder, registerutdrag, e-post och sociala medier.

Boka demo

Dataskydd – Kunskapsuppföljning

Kunskapsuppföljningen hjälper till att säkerställa att alla anställda har nödvändiga grundkunskaper om dataskyddsfrågor. Kursen kan genomföras upprepade gånger, till exempel årligen, för att säkerställa en fortsatt hög medvetenhet om GDPR över tid. Kunskapsuppföljningen består av ett inledande test med frågor, och ett antal mikrokurser för att friska upp minnet kring olika teman.

Boka demo

Informationssäkerhet – Grundkurs

Draftit Privacys grundkurs i informationssäkerhet vänder sig till alla som vill öka riskmedvetenheten bland medarbetarna och bygga upp kunskap om IT- och informationssäkerhet från grunden. Kursen lär ut det mest centrala inom informationssäkerhet, både de allmänna principerna för hur en organisation kan skydda sin information och praktiska råd om hur ni går tillväga i ert dagliga arbete.

Boka demo

Informationssäkerhet – Fördjupning

Fördjupningskursen i informationssäkerhet riktar sig huvudsakligen till ledare och handlar bland annat om ansvaret för informationssäkerhet och vad det innebär, om ledningssystem och standarder, riskanalys, skyddsåtgärder och hot. Kursen består av sex olika moduler. Modulerna kan genomföras vid olika tillfällen eller direkt efter varandra beroende på vad som passar kursdeltagaren bäst.

Boka demo

GDPR på tio minuter

GDPR på tio minuter är en snabbkurs som passar som ett komplement till vår grundkurs i dataskydd, som introduktion eller repetition. Kursen består av en film som med hjälp av en tecknare beskriver vad GDPR är och förklarar grunderna i dataskydd med utgångspunkt i praktiska exempel och situationer som de flesta känner igen. Filmen följs upp av ett kunskapstest.

Boka demo

Dataskydd i offentlig verksamhet – Grundkurs

Denna grundkurs fokuserar på sådant som de flesta inom offentlig verksamhet behöver veta om personuppgiftsbehandling. Vad är GDPR och vad är egentligen en personuppgift? Vilka grundläggande principer måste alla som hanterar personuppgifter ta hänsyn till? Vad har de registrerade personerna för rättigheter? Vad gäller kring allmänna handlingar? Hur ska man tänka kring e-post och fritextfält? Och vad kan gå fel när vi hanterar personuppgifter?

Boka demo

Dataskydd i offentlig verksamhet – Fördjupning

Denna fördjupningskurs i dataskydd med fokus på offentlig verksamhet består av åtta olika moduler som kan genomföras vid olika tillfällen eller direkt efter varandra beroende på vad som passar kursdeltagaren bäst. Kursens fokus ligger på de delar av dataskyddslagstiftningen som är särskilt relevanta för offentlig verksamhet, till exempel rättslig grund, känsliga personuppgifter samt dataskydd i förhållande till offentlighet och sekretess, e-förvaltning och diarier.

Boka demo

Dataskydd i skolans verksamhet – Grundkurs

Denna grundkurs i dataskydd vänder sig till alla som arbetar i skolans verksamhet. Kursen fokuserar på det allra viktigaste inom dataskydd, sådant som de flesta i skolvärlden behöver veta. Vad är GDPR och vad är egentligen en personuppgift? Hur skulle världen se ut utan dataskydd? Vilka grundläggande principer måste alla som hanterar personuppgifter ta hänsyn till? Vilka frågor är extra viktiga för den som arbetar i skolan och hanterar personuppgifter om elever?

Boka demo

PREMIUM: Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Vad är en konsekvensbedömning? Varför är det är viktigt? När krävs det och hur går man tillväga? Denna kurs vänder sig till alla som behöver lära sig mer om det komplexa konceptet konsekvensbedömningar (DPIA – Data Protection Impact Assessment), och i synnerhet till de nyckelpersoner i organisationen som ansvarar för att dessa utförs i enlighet med GDPR.

Boka demo

PREMIUM: Personuppgiftsincidenter

Personuppgiftsincidenter sker dagligen, och det är viktigt att hela organisationen vet hur man ska agera vid en misstänkt incident som skulle kunna hota någons integritet. Den här kursen ökar alla medarbetares förståelse för vad en personuppgift kan vara i praktiken, hur man förhindrar att incidenter inträffar och hur man anmäler en misstänkt incident, både internt och till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Boka demo

Boka en demo för mer information om våra kurser

    Fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar.
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden