Hoppa till innehåll

Privacy Evaluation – Här är våra utvärderingar

Privacy Evaluation hjälper er att ta temperaturen på er organisation genom att kartlägga och utvärdera hur ni förhåller er till lagar och krav inom olika regelområden. Det finns ett flertal olika utvärderingar att välja på.

GDPR Revision

NYHET! Utvärderingen GDPR Revision hjälper till att bygga upp ett systematiskt förvaltningsarbete med egenkontroller av alla viktiga delar i GDPR-arbetet. Utvärderingen kan göras upprepade gånger och gärna en bit i taget, till exempel utifrån ett årshjul. Den hjälper er också att ta fram underlag till heltäckande och proffsiga rapporter till ledningen.

Informationssäkerhet – Bas

Utvärderingen Informationssäkerhet Bas tar sin utgångspunkt i MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete som bygger på den internationella standarden ISO/IEC 27001. Bas-utvärderingen är en förenklad version av utvärderingen Informationssäkerhet, med ett urval av de allra viktigaste frågorna.

Antal frågor i utvärderingen: 27

Informationssäkerhet

Utvärderingen Informationssäkerhet tar sin utgångspunkt i MSB:s metodstöd som bygger på den internationella standarden ISO/IEC 27001. Utvärderingen hjälper er att bedöma nuvarande status avseende informationssäkerhet, oavsett om organisationen står i startgroparna eller om ni redan har mycket av det systematiska arbetet på plats.

Antal frågor i utvärderingen: 114

GDPR Biträdesutvärdering Bas

Med GDPR Biträdesutvärdering Bas kan personuppgiftsansvariga utvärdera all hantering av personuppgifter som sker utanför den egna organisationen, hos externa leverantörer (biträden). Bas-utvärderingen är en förenklad version av GDPR Biträdesutvärdering, med ett urval av de allra viktigaste frågorna.

Antal frågor i utvärderingen: 18

GDPR Biträdesutvärdering

Med GDPR Biträdesutvärdering kan personuppgiftsansvariga utvärdera all hantering av personuppgifter som sker utanför den egna organisationen, hos externa leverantörer (biträden). Genom att kombinera den här utvärderingen med funktionen ”Begär utvärdering” kan ni uppmana era biträden att själva bidra i verktyget.

Antal frågor i utvärderingen: 30

GDPR Efterlevnad Bas

Utvärderingen GDPR Efterlevnad Bas hjälper er att kartlägga och utvärdera hur ni som personuppgiftsansvarig förhåller er till lagkraven i dataskyddsförordningen. Bas-utvärderingen är en förenklad version av GDPR Efterlevnad, med ett mindre urval av de allra viktigaste frågorna.

Antal frågor i utvärderingen: 25

GDPR Efterlevnad

Utvärderingen GDPR Efterlevnad hjälper er att kartlägga och utvärdera hur ni som personuppgiftsansvarig förhåller er till lagkraven i dataskyddsförordningen. Verktyget genererar en tydlig översikt, lyfter fram de områden som kräver uppmärksamhet och ger även förslag på hur ni kan gå vidare.

Antal frågor i utvärderingen: 74

Vill du veta mer om Privacy Evaluation?

Läs mer eller boka en demo i kalendern nedan!

    Fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar.