Hoppa till innehåll

Förstå reglerna utan att vara expert

Privacy Expert är en digital handbok som förklarar GDPR på ett enkelt sätt och hjälper till att tolka och förstå dataskyddslagstiftningen i praktiken. Verktyget tar dig bland annat igenom vårt Privacy Program, en metodik i sex steg för att arbeta med dataskydd, framtagen av experter på området.

 

Just nu får du extra stöd under coronautbrottet med Krisportalen. Här finner du uppdaterad information om de rekommendationer och riktlinjer som gäller samlat på ett ställe.  

 

Allt du behöver veta om dataskydd i praktiken

Vem är personuppgiftsansvarig och vem är biträde? Vad räknas som personuppgifter? Vad innebär tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder? Hitta svar på både allmänna och
mer branschspecifika frågor i den juridiska handboken och få tips som underlättar och effektiviserar arbetet med GDPR. Privacy Expert beskriver det juridiska ramverket och placerar det i ett praktiskt sammanhang. Varje kapitel innehåller hänvisningar till relevant lagstiftning och gällande riktlinjer från EU. Vi utrustar dig också med hjälpmedel såsom dokumentmallar, förklaringar av viktiga begrepp och en frågebank med svar på mängder av juridiska och praktiska dataskyddsfrågor.

Heltäckande kompetensstöd i flera nivåer

Privacy Expert finns i tre utföranden – Bas, Standard och Premium. Med Privacy Expert Bas får många användare i er organisation grundläggande tillgång till verktyget och kan dra nytta av handbok, frågebank och nyheter. Samtidigt får du som är dataskyddsombud eller GDPR-ansvarig en mer djupgående förståelse och tillgång till fler verktyg med Privacy Expert Standard. Med Privacy Expert Premium ingår dessutom Frågeservice. Verktyget är ett heltäckande kompetensstöd som både når ut på bredden och stöttar på djupet.

 

Tillgängligt 24 timmar om dygnet

Privacy Expert är ett webbaserat verktyg som du får tillgång till via din mobil, dator eller surfplatta. Det betyder att du kan nå det var du än befinner dig, och få vägledning när du som mest behöver det. Gränssnittet är användarvänligt och inga förkunskaper krävs.