Stöd för framgångsrik hantering av personuppgifter

En verktygslåda för dataskyddsarbete

Våra produkter hjälper dig med regelefterlevnaden av dataskyddslagstiftningen på både svensk och EU-nivå (GDPR). Dina processer effektiviseras och du får en tydlig överblick över ditt arbete samt vad som behöver åtgärdas och på vilket sätt. Alla våra produkter är baserade på en noga framarbetad standard. I ryggen har vi ledande advokater och experter inom dataskyddslagstiftning.

Lär dig mer om våra produkter & verktyg för dataskydd


Privacy Expert
Privacy Expert är fylld med interaktiva juridiska handböcker, dokument och frågeservice som hjälper dig med dataskyddslagstiftningen.
Privacy Evaluation
Privacy Evaluation hjälper dig att genom GAP-analys utvärdera ert nuläge och regelefterlevnad. Baserat på resultaten får ni sedan åtgärdsförslag.
Privacy Records
Privacy Records är ett verktyg för att kartlägga, registrera och administrera era behandlingar av personuppgifter i en så kallad registerförteckning.
Privacy E-learning
Privacy E-learning hjälper dig att på ett effektivt sätt utbilda och kompetenssäkra medarbetarna i olika dataskyddsfrågor.

Vill du att vi kontaktar dig direkt och berättar mer?