Stöd för framgångsrik hantering av personuppgifter

Lär dig mer om våra produkter & verktyg för dataskydd


Privacy Expert
Privacy Expert är fylld med interaktiva juridiska handböcker, dokument och frågeservice som hjälper dig med dataskyddslagstiftningen.
Privacy Evaluation
Privacy Evaluation hjälper dig att genom GAP-analys utvärdera ert nuläge och regelefterlevnad. Baserat på resultaten får ni sedan åtgärdsförslag.
Privacy Records
Privacy Records är ett verktyg för att kartlägga, registrera och administrera era behandlingar av personuppgifter i en så kallad registerförteckning.
Privacy E-learning
Privacy E-learning hjälper dig att på ett effektivt sätt utbilda och kompetenssäkra medarbetarna i olika dataskyddsfrågor.

En verktygslåda för dataskyddsarbete

Våra produkter hjälper dig med regelefterlevnaden av dataskyddslagstiftningen på både svensk och EU-nivå (GDPR). Dina processer effektiviseras och du får en tydlig överblick över ditt arbete samt vad som behöver åtgärdas och på vilket sätt. Alla våra produkter är baserade på en noga framarbetad standard. I ryggen har vi ledande advokater och experter inom dataskyddslagstiftning.

Vill du att vi kontaktar dig direkt och berättar mer?

Få gratis Privacy Program

Alla organisationer behöver en metod för att säkerställa att
man arbetar på ett effektivt och ansvarsfullt sätt med dataskydd. Därför har
vi samarbetat med experter på området för att utveckla en metodik som guidar er
genom dataskyddsdjungeln. Metodiken har vi kallat Privacy Program. Den består av
sex steg som hjälper er att planera och genomföra åtgärder för att efterleva GDPR och
inte minst för att upprätthålla arbetet med dataskydd över tid.

Få gratis Privacy Program