Ta plats i förarsätet.

Med vår produktportfölj tar ni kontroll. Våra digitala verktyg hjälper till att hantera och koordinera ert dataskyddsarbete och ger er en värdefull översikt. Vi visar gärna hur det funkar.

Privacy Expert

Din guide i dataskyddsdjungeln

Privacy Expert är en digital handbok som hjälper dig att bemästra området dataskydd. Verktyget tar dig bland annat igenom vårt Privacy Program, en metodik i sex steg för att arbeta med dataskydd, framtagen av experter på området.
 
Vem är personuppgiftsansvarig och vem är biträde? Vad räknas som personuppgifter? Vad innebär tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder? Vi har svaren på dessa frågor och mycket mer. Dataskyddshandboken täcker in allt från grundläggande förutsättningar till detaljer inom olika temaområden. Vi beskriver det juridiska ramverket och placerar det i ett praktiskt sammanhang. Vi utrustar dig också med praktiska hjälpmedel såsom dokumentmallar, förklaringar av viktiga begrepp inom GDPR och en frågebank med svar på mängder av juridiska och praktiska dataskyddsfrågor.

Tillgängligt 24 timmar om dygnet

Privacy Expert är ett webbaserat verktyg som du får tillgång till via din mobil, dator eller surfplatta. Det betyder att du kan nå det var du än befinner dig, och få vägledning när du som mest behöver det. Gränssnittet är användarvänligt och inga förkunskaper krävs.  
INNEHÅLL
Följ vårt steg för steg-program framtaget av experter

Vår interaktiva handbok guidar er i arbetet med dataskydd, från uppstart och genomförande till att upprätthålla ett gott dataskydd över tid.

Snabb tillgång till artiklar och paragrafer

Privacy Expert innehåller hela lagtexten – både dataskyddsförordningen i sin helhet och svensk kompletterande lagstiftning. Dessutom har vi samlat vägledningar från Europeiska dataskyddsstyrelsen och Datainspektionen.

Klara, färdiga, anpassa

I vårt dokumentarkiv finns noggrant framtagna mallar för policyer och biträdesavtal samt checklistor och informationstexter som ni kan ladda ner och använda i ert eget arbete.

Som en ständigt närvarande konsult

Våra experter har svarat på ett stort antal vanliga frågor så att du snabbt och enkelt kan hitta precis den information du behöver. Skulle du mot förmodan inte hitta svaret i Privacy Expert kan du dessutom själv skicka en fråga till våra experter genom ”Fråga jurist”-funktionen.

Vi håller dig uppdaterad

Vi publicerar löpande nyheter om dataskydd och GDPR i ett nyhetsflöde, så att du inte riskerar att missa viktiga händelser eller förändringar.

Undvik begreppsförvirring

Våra förklaringar av viktiga begrepp kommer väl till pass när du träffar på svåra ord och juridiska termer. Behöver du få klarhet vad uppgiftsminimering eller pseudonymisering innebär? Du hittar definitioner av dessa ord och många fler i Privacy Expert, med länkar till lagstiftningen när det behövs.

ALLTID I VÅR MJUKVARA
Privacy Records
Privacy Evaluation
Privacy E-Learning
Privacy DPIA
Produkt Demo

“Produkterna är enkla att använda och är välgrundade i juridiken, så att man får bra vägledning. Det är viktigt för både oss och våra medlemmar att ha kontroll över GDPR-arbetet. Draftit Privacys webbaserade verktyg bidrar med både kunskap och praktiska lösningar som hjälper oss att upprätthålla detta."

Carsten Gunnarstorp
Advokat och dataskyddsombud vid ANFO

client logo