Ta plats i förarsätet.

Med vår produktportfölj tar ni kontroll. Våra digitala verktyg hjälper till att hantera och koordinera ert dataskyddsarbete och ger er en värdefull översikt. Vi visar gärna hur det funkar.

Privacy Expert

Din guide i dataskyddsdjungeln

Vem är personuppgiftsansvarig? Vad räknas som personuppgifter? Vi har svaren på dessa frågor och mycket mer. Privacy Expert är en interaktiv handbok som hjälper dig att bemästra området dataskydd. Verktyget tar dig bland annat igenom vårt Privacy Program, en metodik i sex steg för att arbeta med dataskydd, framtagen av experter på området. Vi beskriver det juridiska ramverket och placerar det i ett praktiskt sammanhang, redogör för centrala ämnen och för de utmaningar som GDPR innebär. Vi utrustar dig också med praktiska hjälpmedel såsom dokumentmallar, förklaringar av viktiga begrepp och en frågebank med svar på mängder av juridiska och praktiska frågor. 

Tillgängligt 24 timmar om dygnet

Privacy Expert är ett webbaserat verktyg som du får tillgång till via din mobil, dator eller surfplatta. Det betyder att du kan nå det var du än befinner dig. Gränssnittet är användarvänligt och inga förkunskaper krävs.  
FUNKTIONER
Följ vårt steg för steg-program framtaget av experter

Vår interaktiva handbok ger svar på alla tänkbara frågor och guidar er i arbetet med dataskydd, från uppstart och utförande till att upprätthålla ett gott dataskydd över tid. Vill du veta hur man bäst tar fram en strategi? Eller hur man identifierar och sammanställer var det finns personuppgifter? I handboken hittar du pedagogiska beskrivningar av viktiga begrepp samt många exempel, praktiska tips och hänvisningar direkt till lagstiftningen.

Snabb tillgång till artiklar och paragrafer

Privacy Expert innehåller hela lagtexten – både dataskyddsförordningen i sin helhet och svensk kompletterande lagstiftning. Dessutom har vi samlat vägledningar från Europeiska dataskyddsstyrelsen och Datainspektionen.

Klara, färdiga, anpassa

Många uppskattar särskilt vårt dokumentarkiv med mallar och exempeltexter. Här finns bland annat noggrant framtagna mallar för policyer och biträdesavtal samt checklistor och informationstexter som ni kan ladda ner och använda i ert eget arbete.

Som en ständigt närvarande konsult

Våra experter har svarat på ett stort antal vanliga frågor så att du snabbt och enkelt kan hitta precis den information du behöver. Skulle du mot förmodan inte hitta svaret i Privacy Expert kan du dessutom själva skicka en fråga till oss genom ”Fråga jurist”-funktionen.

Vi håller dig uppdaterad

Vi publicerar löpande nyheter om dataskydd och GDPR i ett nyhetsflöde, så att du inte riskerar att missa viktiga händelser eller förändringar.

Undvik begreppsförvirring

Våra förklaringar av viktiga begrepp kommer väl till pass när du träffar på svåra ord och juridiska termer. Behöver du få klarhet i det här med uppgiftsminimering eller pseudonymisering? Du hittar definitioner av dessa ord och många fler i Privacy Expert, med länkar till lagstiftningen när det behövs.

ALLTID I VÅR MJUKVARA
Privacy Records
Privacy Evaluation
Privacy E-Learning
Privacy DPIA
Produkt Demo

“Produkterna är enkla att använda och är välgrundade i juridiken, så att man får bra vägledning. Det är viktigt för både oss och våra medlemmar att ha kontroll över GDPR-arbetet. Draftit Privacys webbaserade verktyg bidrar med både kunskap och praktiska lösningar som hjälper oss att upprätthålla detta."

Carsten Gunnarstorp
Generaldirektör och advokat vid NORDMA

client logo