Hoppa till innehåll

Ta plats i förarsätet.

Med vår produktportfölj tar ni kontroll. Våra digitala verktyg hjälper till att hantera och koordinera ert dataskyddsarbete och ger er en värdefull översikt. Vi visar gärna hur det funkar.

Privacy Expert

Förstå reglerna utan att vara expert

Privacy Expert är en digital handbok som förklarar GDPR på ett enkelt sätt och hjälper till att tolka och förstå dataskyddslagstiftningen i praktiken. Verktyget tar dig bland annat igenom vårt Privacy Program, en metodik i sex steg för att arbeta med dataskydd, framtagen av experter på området.
 

Just nu får du extra stöd under coronautbrottet med Krisportalen. Här finner du uppdaterad information om de rekommendationer och riktlinjer som gäller samlat på ett ställe.  

 

Allt du behöver veta om dataskydd i praktiken

Vem är personuppgiftsansvarig och vem är biträde? Vad räknas som personuppgifter? Vad innebär tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder? Hitta svar på både allmänna och mer branschspecifika frågor i den juridiska handboken och få tips som underlättar och effektiviserar arbetet med GDPR. Privacy Expert beskriver det juridiska ramverket och placerar det i ett praktiskt sammanhang. Varje kapitel innehåller hänvisningar till relevant lagstiftning och gällande riktlinjer från EU. Vi utrustar dig också med hjälpmedel såsom dokumentmallar, förklaringar av viktiga begrepp och en frågebank med svar på mängder av juridiska och praktiska dataskyddsfrågor.

Heltäckande kompetensstöd i flera nivåer

Privacy Expert finns i tre utföranden – Bas, Standard och Premium. Med Privacy Expert Bas får många användare i er organisation grundläggande tillgång till verktyget och kan dra nytta av handbok, frågebank och nyheter. Samtidigt får du som är dataskyddsombud eller GDPR-ansvarig en mer djupgående förståelse och tillgång till fler verktyg med Privacy Expert Standard. Med Privacy Expert Premium ingår dessutom Frågeservice. Verktyget är ett heltäckande kompetensstöd som både når ut på bredden och stöttar på djupet.
 
Privacy Expert ger oss kontinuerlig uppdatering på nyheter inom området, men även lättåtkomlig text för att i handboken snabbt få svar på eventuella frågor.
Ola Jonsson, Kvalitets- och dataskyddsansvarig på Gavlegårdarna

Tillgängligt 24 timmar om dygnet

Privacy Expert är ett webbaserat verktyg som du får tillgång till via din mobil, dator eller surfplatta. Det betyder att du kan nå det var du än befinner dig, och få vägledning när du som mest behöver det. Gränssnittet är användarvänligt och inga förkunskaper krävs.
 

Boka en demo av Privacy Expert

    Fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar.
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
INNEHÅLL
Följ vårt dataskyddsprogram framtaget av experter

En gedigen handbok guidar er i arbetet med dataskydd, från uppstart och genomförande till att upprätthålla ett gott dataskydd över tid. Handboken innehåller ett stort antal kapitel som tar upp olika teman och fokusområden medan vårt dataskyddsprogram – Draftit Privacy Program – vägleder steg för steg.

Kompetensstöd i tre nivåer

Privacy Expert finns i tre versioner – Bas, Standard och Premium. Verktyget blir på så sätt ett kompetensstöd både på bredden och på djupet. Med Privacy Expert Bas får många användare i er organisation grundläggande tillgång till verktyget och kan dra nytta av handbok, frågebank och nyheter. Samtidigt får du som är dataskyddsombud eller GDPR-ansvarig en mer djupgående förståelse och tillgång till fler verktyg med Privacy Expert Standard. Med Privacy Expert Premium ingår dessutom Frågeservice.

Snabb tillgång till artiklar och paragrafer

Varje kapitel i handboken innehåller hänvisningar till relevant lagstiftning och gällande riktlinjer från EU. Privacy Expert innehåller hela lagtexten – både dataskyddsförordningen i sin helhet och svensk kompletterande lagstiftning. Dessutom har vi samlat vägledningar från Europeiska dataskyddsstyrelsen och Datainspektionen.

Klara, färdiga, anpassa

I vårt dokumentarkiv finns noggrant framtagna mallar för policyer och biträdesavtal samt checklistor och informationstexter som du som har Privacy Expert Standard eller Premium kan ladda ner och använda i ert eget arbete.

Som en ständigt närvarande konsult

Våra experter har svarat på ett stort antal vanliga frågor så att du snabbt och enkelt kan hitta precis den information du behöver. Skulle du mot förmodan inte hitta svaret i handboken eller den omfattande frågebanken, så finns ”Fråga jurist”-funktionen där du som har Privacy Expert Premium själv skicka en fråga till våra kunniga jurister direkt i verktyget.

Vi håller dig uppdaterad

Vi publicerar löpande nyheter om dataskydd och GDPR i ett nyhetsflöde, så att du inte riskerar att missa viktiga händelser eller förändringar.

Undvik begreppsförvirring

Våra förklaringar av viktiga begrepp kommer väl till pass när du träffar på svåra ord och juridiska termer. Behöver du få klarhet vad uppgiftsminimering eller pseudonymisering innebär? Du hittar definitioner av dessa ord och många fler i Privacy Expert, med länkar till lagstiftningen när det behövs.

Fördjupade kommentarer i anslutning till GDPR

I Privacy Expert Standard och Premium får du tillgång till fördjupade kommentarer i anslutning till GDPR. Det innebär att vi utifrån dataskyddsförordningen visar viktiga samband mellan GDPR:s olika artiklar, relevanta skäl och svensk lagstiftning. Med rätt kontext blir lagen enklare att tolka.

ALLTID I VÅR MJUKVARA
Privacy Records
Privacy Evaluation
Privacy E-Learning
Privacy DPIA
Produkt Demo
Privacy Incident

Med Draftit får jag bra stöd i vardagen, både genom text, support och exempel. Det finns en trygghet i att jag vet att vi får med alla delar som krävs för dataskyddsarbetet.

Ola Jonsson
Kvalitets- och dataskyddsansvarig på Gavlegårdarna

client logo