Privacy E-learning

Säkra medarbetarnas kompetens inom GDPR genom e-learning

Fördjupa dig eller bli kontaktad om Privacy E-learning

Utbilda medarbetarna kring hantering av personuppgifter

Visste du att enligt GDPR så har dataskyddsombudet i uppdrag att utbilda anställda som hanterar personuppgifter? Med vår lösning Privacy E-learning kan du enkelt utbilda medarbetarna och sätta deras kunskaper på prov.

Det spelar ingen roll hur säkra system ni har och hur väl ni efterlever lagen om inte medarbetarna är införstådda med dataskyddsfrågorna. Vi hjälper medarbetarna att skaffa sig, och omsätta, kunskapen i praktiken.

En pedagogisk lösning

Med Privacy E-learning får du och dina medarbetare tillgång till en pedagogisk lösning fullspäckad med kunskap och tester. Lösningen fungerar lika bra på dator, som på surfplatta och mobiltelefon. Den kurs som vi för tillfället erbjuder är en grundkurs inom dataskydd. Kursen kan göras om tills dess att medarbetaren har tillräckligt med kunskap för att klara sluttestet.

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper dig att arbeta effektivare och följa dataskyddslagen

Privacy Expert
Privacy Evaluation
Privacy Records