Privacy Evaluation

Ett verktyg för att utvärdera er regelefterlevnad av GDPR

Fördjupa dig eller bli kontaktad om Privacy Evaluation

Från GAP-analys till åtgärdsförslag – säkra er regelefterlevnad av GDPR

Oavsett om du precis ska börja med ert dataskyddsarbete, eller har etablerat en dataskyddsorganisation, så behöver du utvärdera arbetet löpande och säkerställa er regelefterlevnad.

Med vår lösning Privacy Evaluation får du ett verktyg som hjälper dig att skapa en överblick och GAP/nulägesanalys för regelefterlevnaden i ert dataskyddsarbete. Till analysen knyts sedan relevanta åtgärdsförslag baserade på er nuvarande status. Välkommen till en tydligare översikt och enklare regelefterlevnad.

Ett pedagogiskt gränssnitt med tre huvudmoment: Kartlägg, utvärdera och åtgärda

Flödet i Draftit Evaluation består av tre huvudmoment: Kartlägg, utvärdera och åtgärda. Tillsammans skapar de en helhetsbild av er organisation i relation till aktuell dataskyddslagstiftning, och guidar er till hur ni kan bli ännu bättre.

Efter genomförd utvärdering får du en tydlig rapport som visar er regelefterlevnad och understryker de områden som ni behöver åtgärda. Du tilldelar enkelt ärenden inne i systemet som knyts till nödvändiga åtgärder och personer.

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper dig att arbeta effektivare och följa dataskyddslagen

Privacy Expert
Privacy Records
Privacy E-learning