Privacy Records

Ett verktyg för att skapa en överskådlig registerförteckning i enlighet med GDPR

Fördjupa dig eller blir kontaktad om Privacy Records

Kartlägg, registrera och administrera er behandling av personuppgifter

Med verktyget Privacy Records får du en smart webbaserad lösning som hjälper dig att kartlägga och administrera en registerförteckning, allt i enlighet med GDPR. Organisationer är enligt artikel 30 i GDPR skyldiga att systematiskt dokumentera sina behandlingar av personuppgifter. Detta görs genom en så kallad registerförteckning, vilket förenklat är en dokumentation över de register som ni för.

Registerförteckning på ett enkelt, lättillgängligt och skalbart vis

Att skapa en översikt över vilka behandlingar av personuppgifter som finns i organsiationen utgör basen i arbetet med att uppfylla GDPR. Även om registerförteckningar kan bli omfattande, så har vi arbetat mycket med att göra ett lättarbetat och pedagogiskt gränssnitt. Verktyget är dessutom responsivt, vilket gör att det anpassar sig efter enheten som du använder. Ingen data lagras lokalt på din dator, och det görs kontinuerligt backuper av all data. Välkommen till en smart och överskådlig registerförteckning.

Glöm inte våra andra produkter & verktyg som hjälper dig att arbeta effektivare och följa dataskyddslagen

Privacy Expert
Privacy Evaluation
Privacy E-learning