Hoppa till innehåll

Införandeprojekt för en bra start i Privacy Records

För att ni snabbt ska komma igång med Privacy Records arrangerar vi alltid ett införandeprojekt tillsammans med er.

screenshot-privacy-records-dator

Få en garanterat bra start i Privacy Records

För att ni snabbt ska komma igång med vårt verktyg Privacy Records arrangerar vi alltid ett införandeprojekt tillsammans med er. Införandeprojektet ingår när ni köper produkten.

Projektet riktar sig till era Privacy Records-administratörer och ger er ca 5 timmar med våra kunniga projektledare, uppdelat på 5-6 tillfällen. Gemensamt ser vi till att ni får en kick-start på arbetet med er registerförteckning.

Så här är projektet upplagt

Tillfälle 1 - Uppstart. Vi startar upp projektet genom att:

  • gå igenom er nuvarande status och era förväntningar på införandeprojektet.
  • visa er hur Privacy Records är uppbyggt i sin helhet.
  • ge er en genomgång av vår övergripande metod Privacy Program.

 

Tillfälle 2 - Inställningar och skapa registrering. Vi lär er hur ni gör alla inställningar i Privacy Records, som exempelvis hur ni skapar det formulär ni sedan använder för att göra nya registreringar och på så vis skapa er registerförteckning.

Vi går också igenom hur ni begär en registrering av era medarbetare samt hur ni själva registrerar behandlingar av personuppgifter.

Tillfälle 3 - Övriga funktioner. Inför tillfälle 3 får ni en serie övningar att genomföra. Vi går sedan igenom frågor och repeterar önskade delar, samt lär er hur alla övriga funktioner i Privacy Records fungerar.

Inför tillfälle 4 får ni sedan i uppgift att göra minst en registrering i verktyget med hjälp av det förinställda formuläret.

 

Tillfälle 4 - Uppföljning och avslutning. Vi går tillsammans igenom vad ni har lärt er under utbildningen, så att vi är säkra på att allt sitter. Sedan ger vi er alla kontaktuppgifter ni kan behöva för support och delar slutligen ut ett Privacy Records-certifikat till alla deltagare!

Ladda ner produktblad

Vi utgår från era behov

Omfattningen på Införandeprojektet kan varieras beroende på hur era behov ser ut och om det behövs kan vi lägga till en föreläsning med en GDPR-expert.

Mellan mötena får deltagarna i uppgift att genomföra praktiska övningar.

Boka en demo för att veta mer!

    Fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar.
White Paper Records

Med Draftit får jag bra stöd i vardagen, både genom text, support och exempel. Det finns en trygghet i att jag vet att vi får med alla delar som krävs för dataskyddsarbetet.

Ola Jonsson
Kvalitets- och dataskyddsansvarig på Gavlegårdarna

client logo