Skip to content

Privacy Health Check – Vi tar tempen på ert GDPR-arbete

Arbetet med GDPR har blivit en huvudvärk för många. Utan den rätta erfarenheten kan analysen av den egna organisationen bli både dyr och tidskrävande.

health-check-smartfritt2

Få kontroll på GDPR-projektet

Genom att ta hjälp av en erfaren aktör – som Draftit Privacy – kan ni få en smärtfri process. Med vår tjänst Privacy Health Check hjälper vi er att i detalj ta reda på hur ni ligger till och vad ni har kvar att göra. Resultatet; en konkret rekommendation och en to-do-lista!

Varför Health Check?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som reglerar företags och organisationers hantering av personuppgifter – och sådan hantering sker i stort sett överallt. Den nya lagstiftningen skiljer sig från den gamla på många punkter, inte minst när det gäller vilka påföljder som väntar om man inte efterlever den. Bland annat kan böter baserade på omsättning utdömas. Därför är det mycket viktigt att ni kontrollerar era arbetssätt och era system, så att ni är säkra på att ni följer GDPR.

health-check-varfor
health-check-kontroll

Identifiera risker och behov

Med hjälp av vår tjänst Privacy Health Check skapar vi tillsammans en klar bild av hur er GDPR-situation ser ut. Vi gör det genom att skapa ett faktaunderlag där det svart på vitt går att utläsa hur väl ert arbetssätt överensstämmer med lagen, inom olika kritiska områden. Genom att kartlägga er situation kan vi påvisa risker och hitta förbättringsområden – men framför allt får ni kontroll på er GDPR-situation och en konkret väg framåt!

Så här går det till

Vi genomför en workshop på ca 2 timmar – ansikte mot ansikte eller via Skype – för att hämta in information och förbereder en rekommendation. Arbetet genomförs i 4 steg:

  1. Vi går igenom de juridiska och affärsmässiga fördelarna med ett väl strukturerat GDPR-arbete för din organisation och definierar vad ett ansvarsfullt GDPR-arbete innebär.
  2. Utifrån detta går vi över till att formulera en målbild för er organisation, som t.ex. vilka rutiner ni behöver ha på plats om en incident med personuppgifter skulle inträffa.
  3. Vi genomför en GAP-analys – med hjälp av beprövad metodik analyserar och utvärderar vi hur väl ni lever upp till lagkraven, vilka områden som fungerar och vilka som behöver mer arbete.
  4. Slutligen tar vi fram en skriftlig rekommendation, inklusive en lista med förslag på lösningar samt en handlingsplan för hur ni ska jobba vidare.

 

Jag vill veta mer

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

    Få kostnadsfria faktablad, produktinformation och andra uppdateringar återkommande.

“Produkterna är enkla att använda och är välgrundade i juridiken, så att man får bra vägledning. Det är viktigt för både oss och våra medlemmar att ha kontroll över GDPR-arbetet. Draftit Privacys webbaserade verktyg bidrar med både kunskap och praktiska lösningar som hjälper oss att upprätthålla detta."

Carsten Gunnarstorp
Advokat och dataskyddsombud vid ANFO

client logo