Hoppa till innehåll

Förbättrat GDPR-arbete med Privacy Health Check

Arbetet med GDPR har blivit en stressfaktor för många. Utan den rätta erfarenheten kan analysen av den egna organisationen bli både dyr och tidskrävande. Därför har vi tagit fram Privacy Health Check – en tjänst som snabbt, effektivt och konkret utvärderar ert GDPR-arbete åt er.

health-check-smartfritt2

Ta kontroll över GDPR-projektet

Genom att ta hjälp av en erfaren aktör – som Draftit Privacy – får ni klarhet i hur ni arbetar med personuppgiftsfrågor och verktyg för att hantera era utmaningar. Privacy Health Check tar tempen på ert GDPR-arbete. Med hjälp av bland annat en gap-analys får ni i detalj reda på hur ni ligger till. Arbetet är uppdelat i fyra steg och resultatet blir en konkret guide och to-do-lista så att ni kan bli ännu bättre!

Ladda ner produktblad

 

Varför Privacy Health Check?

GDPR reglerar företags och organisationers hantering av personuppgifter – och sådan hantering sker i stort sett överallt. Hur länge får en personuppgift sparas? Vad ska ett GDPR-register innehålla? Vad räknas som säker hantering av personuppgifter?

Frågorna är många och lagstiftningen skiljer sig på många punkter från den tidigare. Inte minst när det gäller vilka påföljder som väntar om man inte efterlever den. Bland annat kan sanktioner baserade på omsättning dömas ut. Därför är det mycket viktigt att ni kontrollerar ert arbetssätt och era system, så att ni är säkra på att ni följer GDPR.

health-check-varfor

8 frågor om GDPR du måste veta svaret på

Kostnadsfritt faktablad om de vanligaste frågorna inom GDPR som du måste ha koll på.

health-check-kontroll

Identifiera risker och behov

Med hjälp av Privacy Health Check skapar vi tillsammans en klar bild av hur er GDPR compliance ser ut. Vi gör det genom att skapa ett faktaunderlag där det svart på vitt går att utläsa hur väl ert arbete överensstämmer med lagen inom olika kritiska områden.

Genom att kartlägga er situation kan vi identifiera risker och hitta förbättringsområden – men framför allt får ni kontroll och status på ert GDPR-arbete och en konkret guide för er väg framåt!

4 steg till bättre GDPR-efterlevnad

Tjänsten Privacy Health check startar med en workshop på ca 2 timmar – på plats hos er eller via videosamtal – för att hämta in information om hur ni arbetar med GDPR idag.

  1. Vi går igenom vilka de juridiska och affärsmässiga fördelarna är med ett väl strukturerat GDPR-arbete för just din organisation, och definierar vad ett ansvarsfullt och säkert GDPR-arbete innebär.
  2. Vi tar fram en målbild för er organisation, exempelvis vilka rutiner ni behöver ha på plats om en incident med personuppgifter skulle inträffa.
  3. Vi genomför en gap-analys: Med hjälp av digitala verktyg, vår kunskap och erfarenhet samt beprövad metodik, analyserar och utvärderar vi hur väl ni lever upp till dataskyddsförordningens krav, vilka områden som fungerar och vilka som behöver mer arbete.
  4. Ni får en skriftlig rekommendation, inklusive en lista med handgripliga förslag på aktiviteter och lösningar samt en handlingsplan och guide för hur ert fortsatta arbete bör fortlöpa för att ni ska leva upp till GDPR-regelverket på bästa sätt.

Boka en demo om du vill veta mer!

    Fullspäckat med guider, artiklar, erbjudanden och exklusiva eventinbjudningar.

Med Draftit får jag bra stöd i vardagen, både genom text, support och exempel. Det finns en trygghet i att jag vet att vi får med alla delar som krävs för dataskyddsarbetet.

Ola Jonsson
Kvalitets- och dataskyddsansvarig på Gavlegårdarna

client logo